Jiří Burda Tereza Kučerová David Vávra Ondřej Trojan Líba Drdáková Jiří Macháček Jan Slovák Hanka Navarová Václav Marhoul Robert Nebřenský Milan Šteindler Roman Fojtíček Vladimír Vytiska Lenka Vychodilová Petr Koutecký Hanka Pafková Tomáš Hanák František Váša Jiří Podzimek Marta Marinová Monika Načeva Jiří Vacek Jan Winter Bára Trojanová Lenka Andelová Jana Hanáková David Noll

Kontakt

Veškerá pražská vystoupení se konají v divadle Dobeška - domovské scéně divadla Sklep. Vstupenky zakoupíte na www.divadlodobeska.cz nebo přímo zde v sekci termíny a předprodej, kde budete přesměrování na konkrétní představení v programu Dobešky. (Vstupenky lze rezervovat, osobně vyzvednout nebo nejlépe si je online koupit v elektronické podobě)


Vstupenky na mimopražská vystoupení zajišťují místní pořadatelé.


Představení divadla Sklep lze sjednat prostřednictvím
Filmové a televizní společnosti Total HelpArt T.H.A.
Nad Spádem 16, 147 00 Praha 4, tel. 267 073 836, mobil 602 395 489


Ostatní informace o představeních a technických podmínkách (nikoli o vstupenkách)
podá výkonná produkční Líba Drdáková
tel. 777 214 010, info@divadlosklep.cz