Jiří Macháček Václav Marhoul Jiří Burda Roman Fojtíček Lenka Andelová Tereza Kučerová Jan Slovák Marta Marinová David Noll Ondřej Trojan David Vávra Milan Šteindler Hanka Navarová Robert Nebřenský Bára Trojanová Jiří Podzimek Jan Winter Petr Koutecký Vladimír Vytiska Jana Hanáková Líba Drdáková František Váša Lenka Vychodilová Monika Načeva Jiří Vacek Tomáš Hanák Hanka Pafková

Kontakt

Veškerá pražská vystoupení se konají v divadle Dobeška - domovské scéně divadla Sklep. Vstupenky zakoupíte na www.divadlodobeska.cz nebo přímo zde v sekci termíny a předprodej, kde budete přesměrování na konkrétní představení v programu Dobešky. (Vstupenky lze rezervovat, osobně vyzvednout nebo nejlépe si je online koupit v elektronické podobě)


Vstupenky na mimopražská vystoupení zajišťují místní pořadatelé.


Představení divadla Sklep lze sjednat prostřednictvím
Filmové a televizní společnosti Total HelpArt T.H.A.
Nad Spádem 16, 147 00 Praha 4, tel. 267 073 836, mobil 602 395 489


Ostatní informace o představeních a technických podmínkách (nikoli o vstupenkách)
podá výkonná produkční Líba Drdáková
tel. 777 214 010, info@divadlosklep.cz